Modul Semakan Status Kompaun (eKompaun)
Unit Inspektorat dan Perundangan
Jabatan Kesihatan Negeri Melaka
 
Sila pilih semakan menggunakan:
Masukkan No:

Modul Semakan Status Kompaun (eKompaun) ini membolehkan anda menyemak maklumat notis kesalahan untuk mengkompaun yang diterima mengikut akta-akta dan peraturan berikut :
  • Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975
  • Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988
  • Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004
  • Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009

Jumlah Semakan

83385
 
 
Sedang Menjana Statistik